בלאסט צ'ילר​

בלאסט צ'ילר/פריזר לעגלת מסלולים/עגלות לקומביסטימר​

ציוד מקצועי למטבח ממגוון מותגים