כיריים​ גז 

ברון - אוקיי | כיריים גז 2 להבות OLIS 700
ברון אוקיי - כיריים גז 4 להבות OLIS 700
OLIS 700 ברון-אוקיי | כיריים גז 6 להבות
ברון אוקיי | כיריים חשמליות 2 מוקדים
ברון אוקיי | כיריים חשמליות 4 מוקדים
ברון אוקיי | כיריים חשמליות6  מוקדים

כיריים​ חשמל

ברון אוקיי | כירת ווק גז OLIS 700
OLIS 700 כיריים ווק הפעלה בגז 2 מבערים

כיריים​ ווק

ציוד מקצועי למטבח ממגוון מותגים